top of page

OVER ses

Stichting SES inspireert en motiveert alle bewoners, waaronder de jeugd en ouderen in onze multiculturele woonomgeving Venserpolder en Strandvliet, ook als erkend leerbedrijf.
Wij groeien door nieuwsgierig te zijn en open te staan voor het onbekende. De stichting laat zien dat als je actief deelneemt aan het veranderen van je omgeving, je zelf de regie kan hebben over je wijk.
Wij als stichting geloven dat goed voorbeeld geven, goed voorbeeld doet volgen. Er zijn veel buurtbewoners en vrijwilligers die zich samen met Stichting SES inzetten voor de wijk.

De kracht van ses

Mensen

De kracht van SES ligt in de kinderen en de vrijwilligers

Middenin de wijk

Wij zitten middenin de wijk en de lijnen zijn kort. We weten snel in te spelen op behoeftes van de wijk

We zijn consistent

We zijn dagelijks bezig in de wijk en blijven continu vernieuwen

Educatief op het gebied van gezond leven.

We maken de mensen bewuster van een gezonde leefstijl

Over Ons

Wat doet ses?

Elke doordeweekse dag organiseert SES naschoolse activiteiten, van en voor bewoners. De organisatie zit ruim tien jaar geworteld in Venserpolder en mag op grote belangstelling rekenen vanuit de buurt. De aanloop van haar buurthuis is constant, haar aanbod eveneens. Vanwege de sportachtergrond van de oprichter is bewegen en gezondheid ook een belangrijke factor bij SES. Tot slot biedt SES laagdrempelige begeleiding en/of coaching aan stagiairs en taakstraffers. De activiteiten verhogen de leefbaarheid van ontwikkelbuurt Venserpolder, door de sociale cohesie te versterken en ontmoeting op gang te brengen.

In ontwikkelbuurt Venserpolder van gebied Bijlmer Centrum is de sociaaleconomische positie van bewoners kwetsbaar: er is sprake van armoede, werkloosheid en soms een onveilig gevoel. Daarnaast is er behoefte aan laagdrempelige activiteiten waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. SES speelt in op een vraag door haar continue aanwezigheid in de vorm van aanbod en door snel in te springen op informele hulpvragen. De vrijwilligers zijn sleutelfiguren die een informele positieve invloed hebben op bewoners. Door er te zijn, door simpelweg te handelen en door plezier en kleur te geven aan de buurt is SES een betrouwbare speler in de buurt. SES zet zich in voor een betere buurt met talloze activiteiten, een plek waar kinderen, ouders en ouderen samen plezierig leven. De organisatie is middenin Venserpolder gevestigd en zij wordt gerund door buurtbewoners.

bottom of page